bowl, bowl direct from Fujian Dehua Jiawei Ceramics Co., Ltd. in CN