Bowls /fresh bowls, Bowls /fresh bowls direct from Fujian Dehua Jiawei Ceramics Co., Ltd. in CN